Je winkelwagen is leeg.
Verder winkelen

Privacy statement Egardia

Egardia respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens in het kader van de door je gekozen dienst. Egardia acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Egardia is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-03-2021 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij maken voor iedere klant die bij ons een dienst afneemt een account aan. In je account staan onder andere de volgende gegevens:

 • je NAW gegevens;
 • telefoonnummer;
 • factuuradres;
 • emailadres;
 • betaalgegevens;
 • de naam en telefoonnummers van je contactpersonen;
 • camerabeelden.

Als je bij Egardia een account aanmaakt bepaal je zelf het wachtwoord. Wachtwoorden zijn niet bekend bij Egardia.

Je kunt zelf je gegevens corrigeren en verwijderen met je zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord.

Als je bij Egardia een account aanmaakt bewaren wij je gegevens op een Secure Server.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de gevraagde dienst.

Klantenservice

Om je goed te kunnen helpen wanneer je contact opneemt met onze klantenservice, vragen wij je persoonsgegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden. Elke keer dat je contact met ons opneemt noteren wij waar wij contact met je over hebben gehad, zo hoef je je verhaal niet twee keer te vertellen en kunnen wij jou sneller helpen!

Verstrekken gegevens aan derden

Af en toe moeten we andere bedrijven buiten Egardia inhuren om ons te helpen met bepaalde diensten. In sommige van deze gevallen moeten we je gegevens delen met die bedrijven, omdat zij die nodig hebben om de service aan Egardia en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren.

We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de andere ze nodig heeft. Ze worden streng gecontroleerd door Egardia om er zeker van te zijn dat je privacy beschermd blijft. Deze partijen mogen nooit zelfstandig jouw gegevens gebruiken of doorgeven.

Ook kunnen we je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. We kunnen je gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper je gegevens nodig heeft om de service aan jou voort te kunnen zetten.

Camerabeelden

Medewerkers van Egardia kunnen geen beelden van geïnstalleerde camera’s bekijken. Ook opgeslagen beelden zijn niet door medewerkers van Egardia te benaderen. Klanten kunnen medewerkers van Egardia toegang geven tot de persoonlijke omgeving wanneer dit noodzakelijk is voor installatie en service gerelateerde activiteiten.

Toegang tot locatiegegevens

De Egardia app verzamelt locatiegegevens om het automatisch inschakelen van je alarmsysteem mogelijk te maken wanneer de laatste bewoner vertrekt en om automatisch een verificatiebericht te sturen voor het deactiveren van het alarmsysteem wanneer de eerste bewoner thuiskomt. De app heeft toegang tot de locatiegegevens van het apparaat, zelfs als de app is gesloten of niet in gebruik is.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de dienst af te handelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Egardia
Kleine Landtong 19
4201 HL Gorinchem
klantenservice@egardia.com

Cookie beleid